Quy định kèm thông tư số 25/2014/TT-BGD

Tháng Chín 8, 2015 11:00 sáng

Quy định kèm thông tư số 25/2014/TT-BGD

QUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)